Vores donorer

Hos Diers Klinik har du flere muligheder, hvad angår valg af sæddonor.

 

Vi bruger donorer fra SellmerDiers sædbank, fordi de er:

1. De eneste i verden, som har en worldwide-grænse for antallet af børn, så de åbne donorer også er i stand til at påtage sig den forpligtelse, det er at være åben donor i fremtiden.

2. De eneste i verden, som har en unik rådgivning til alle donoransøgninger om, hvorledes de forbedrer deres fertilitet og sundhed.

3. De eneste i verden, som har en ny donorkategori, hvor donorerne ikke forpligter sig til at have kontakt med donorbørnene, men hvor de giver tilladelse til, at klinikken må kontakte dem, såfremt et donorbarn ønsker kontakt. De har således mulighed for først at tage stilling, når de står med et konkret ønske fra et barn. Mange donorer forestiller sig, at de vil sige ja, til en kontakt, men de tør ikke forpligte sig på det, evt. 18 år ude i fremtiden. For disse donorer er denne mulighed unik.

Vi inseminere selvfølgelig gerne med sæd fra andre sædbanker, men du skal selv købe det.