Antal donorbørn

 

SellmerDiers Sædbank har som de eneste i verden en worldwide-grænse for antallet af børn for en donor.

De åbne donorer vil være i stand til at påtage sig den forpligtelse, det er at være åben donor i fremtiden.

Danske regler:
I den danske lovgivning er fastsat regler, som betyder, at sæd fra den samme donor i Danmark maksimalt vil kunne anvendes til at skabe 12 donorbørn fordelt geografisk spredt i landet.

Dog vil der kunne skabes flere end 12 børn, hvis donorsæden anvendes til kunstig befrugtning med henblik på flere søskende efter samme donor, hvis kunden har et barn med donor i forvejen.

SellmerDiers Sædbanks kvoter:
Klinikken har vedtaget interne retningslinjer, der begrænser antallet af levedygtige graviditeter hos kvinder med bopæl i udlandet etableret med sæd fra én donor. Det betyder, at sæd fra den samme donor maksimalt vil kunne anvendes til at skabe 40 børn hos kunder med bopæl i udlandet.

Dog vil der kunne skabes flere end 40 børn ved tvillingegraviditeter, samt hvis donorsæden anvendes til kunstig befrugtning med henblik på flere søskende efter samme donor, hvis kunden har et barn med donor i forvejen.