Partnersæd

 

Har du og din partner forsøgt at blive gravide derhjemme uden held, vil vi meget gerne forsøge at hjælpe jer.

Dette vil vi kunne gøre ved, først at foretage en sædanalyse, hvor vi sikrer os, at sædkvaliteten er god nok til, at det vil give mening at forsøge med inseminationsbehandling. Hvis dette er tilfældet, vil vi kunne lave en sædoprensning, hvor vi frasorterer alle de døde sædceller samt sædvæsken, således at der kun er de gode og hurtige sædceller tilbage. Disse sædceller vil ved hjælp af et kateter blive ført ind i kvindes livmoder. Således øger vi chancen for graviditet, da sæden ikke skal svømme den lange vej, samt at det kun er de hurtige sædceller der anvendes. Desuden er chancen forøget, da I vil blive grundigt vejledt i at finde ægløsningstidspunktet og hver behandling vil blive indledt med en ultralydsscanning, hvor vi sikrer os, at tidspunktet er det helt rigtige.

Hvis I ønsker at starte i et inseminationsforløb ved os, byder vi jer velkommen til en personlig samtale her på klinikken.

Før behandlingsstart skal den kommende far have foretaget følgende blodprøver:

* Hiv 1+2 (anti-Hiv - 1,2)
* Hepatitis b virus (HBsAg og Anti HBc)
* Hepatitis c virus (Anti-HCV-Ab)

Vi beder jer være opmærksomme på, at testresultaterne højest må være 12 måneder gamle, og at de skal foreligge ved behandlingsstart.

Såvel sædprøven til sædanalysen som blodprøverne kan foretages her på klinikken.